Viltrehabiliterare, akuthjälp och rådgivning

Obs, En djurunge skall aldrig betraktas som övergiven om inte föräldern påträffats död. Om barnen t.ex. kommer med en upphittad djurunge, be dem visa var de hittade ungen och sätt sedan ut den där igen så fort som möjligt.

Misstänks en fågelunge eller fågelkull vara övergiven skall den övervakas på håll under många timmar för att se att de inte matas av föräldrar. Har du inte tid, så betrakta den inte som övergiven.

Det är endast viltrehabiliterare med tillstånd som får ta hand om och rehabilitera vilda djur i längre än 48 timmar, det regleras i jaktförordningen/jaktlagen. Läs mer:

Större vilt / Viltolycka klicka här

Exempelvis: Rådjur, Räv, Älg. 

Lista över viltrehabiliterare i Sverige

  • Instagram Social Ikon